مهدی غیبی (صفحه اصلی)

دانلود ها

رزرو وقت

درباره من

پی نوشت ها

همکاری

ارتباط با من

مهدی غیبی

درباره من

در شناسنامه ام آمده است؛ متولد 1363 صادره از شاهرود.تا ابتدای دوره نوجوانی ام را آنجا گذرانده ام. از همان دوران دبستان علاقه زیادی به کارهای جمعی داشتم و از این رو فعالیت های بسیاری در همه مقاطع تحصیلی را تجربه کردم. این روند را تا مقطع دانشگاه و بعد از آن نیز حفظ کرده و سعی کردم همیشه فعال در کارهای گروهی باشم. در ایام نوجوانی بعد از آشنا شدن با پدیده ای به نام کامپیوتر تمام آرزوهایم شد این اتفاق جدید و تلاش های زیادی را صرف رسیدن به این پدیده و پیرامون آن کردم. بعدها اهداف بزرگتری در سرگذراندم و با ورود به دانشگاه تصمیم گرفتم بجز حوزه آی تی هیچ فعالیت دیگری نداشته باشم. با این تصمیم هرکاری که انجام داده ام با نگاه به آی تی بوده است، مثل روزنامه نگاری، مشاوره کسب و کار، پروژه های اجرا شده، تحصیل تکمیلی و…. چند سالی است که به واسطه حضورم در یک پروژه پرداخت، ذهنم به تولید ایده و راهکارهای این حوزه مشغول است و به آن مسلط شده ام. بعد از سال ها کار در شرایط مختلف هنوز مصمم به تغییر و ارتقا هستم.

رزرو وقت جهت مشاوره حضوری

فعالیت های اکنون

  • رئیس هیئت مدیره شرکت  ناوش

  • مدیرعامل توسعه فناوری پیرو
  • هم بنیانگذار رشدانا 
  • عضو هیئت مدیره فناوری پرواز سیمرغ سها
  • عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

مهارت ها و تخصص ها

دامنه ی وسیع تجربه ها، مهارت و تخصص را نیز افزایش می دهد. از محموعه مهارت ها مواردی که به آن مشغول را در ادامه آورده ام و در صورت نیاز میتوانم به اشتراک بگذارم. همچنین گوشه ای از رزومه هم درج شده است.

تجاری سازی محصول

مشاوره کسب و کارهای نوپا

طراحی خدمات ارزش افزوده

تحلیل فرایند ها و حل مسئله

طراحی محصول

سوابق کاری

از سال تا سال فعالیت
1381 1383 مدیر تشکیلات و سازماندهی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی
1383 1386 مدیر پشتیبانی موسسه آموزشی علوم فنون کیش - دفتر مشهد
1386 1391 دبیر سرویس سخت افزار هفته نامه بایت روزنامه خراسان مطبوعات
1389 1395 اجرای پروژه کارت شهروندی مشهد(من کارت) - شرکت اتیک
1392 1394 مسئول صفحه فناوری روزنامه شهر آرا
1392 1392 مشاوره فناوری فرهنگ سرای فناوری و رسانه شهرداری مشهد

سوابق کاری

0
از سال 1381 تا سال

مدیر تشکیلات و سازماندهی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی

0
از سال 1383 تا سال​

مدیر پشتیبانی موسسه آموزشی علوم فنون کیش – دفتر مشهد

0
از سال 1386 تا سال​

دبیر سرویس سخت افزار هفته نامه بایت روزنامه خراسان مطبوعات

0
از سال 1392 تا سال​

مشاوره فناوری فرهنگ سرای فناوری و رسانه شهرداری مشهد

0
از سال 1392 تا سال​

مسئول صفحه فناوری روزنامه شهر آرا

0
از سال 1389 تا سال​

اجرای پروژه کارت شهروندی مشهد(من کارت) – شرکت اتیک

شرکت ها و مجموعه هایی که در آن ها فعالیت داشته ام

پی نوشت های خطی و غیر خطی من

با من در ارتباط باشید

email :  mehdi@gheybi.net

ناوش 1399 – 2020