اینجا محلی است برای معرفی خودم، بیان نظراتم و ارتباط با شما. حرف هایم را دربخش "پی نوشت" می نگارم و مسئولیت آن را می پذیرم. امیدوارم تجربیاتم در ارایه مشاوره به شما مفید باشد.
درباه من
در شناسنامه ام آمده است؛ متولد 1363 صادره از شاهرود. تا ابتدای دوره نوجوانی ام را آنجا گذرانده ام. ... از همان دوران دبستان علاقه زیادی به کارهای جمعی داشتم و از این رو فعالیت های بسیاری در همه مقاطع تحصیلی را تجربه کردم. این روند را تا مقطع دانشگاه و بعد از آن نیز حفظ کرده و سعی کردم همیشه فعال در کارهای گروهی باشم. در ایام نوجوانی بعد از آشنا شدن با پدیده ای به نام کامپیوتر تمام آرزوهایم شد این اتفاق جدید و تلاش های زیادی را صرف رسیدن به این پدیده و پیرامون آن کردم. بعدها اهداف بزرگتری در سرگذراندم و با ورود به دانشگاه تصمیم گرفتم بجز حوزه آی تی هیچ فعالیت دیگری نداشته باشم. با این تصمیم هرکاری که انجام داده ام با نگاه به آی تی بوده است، مثل روزنامه نگاری، مشاوره کسب و کار، پروژه های اجرا شده، تحصیل تکمیلی و…. چند سالی است که به واسطه حضورم در یک پروژه پرداخت، ذهنم به تولید ایده و راهکارهای این حوزه مشغول است و به آن مسلط شده ام. بعد از سال ها کار در شرایط مختلف هنوز مصمم به تغییر و ارتقا هستم.
در شناسنامه ام آمده است؛ متولد 1363 صادره از شاهرود. تا ابتدای دوره نوجوانی ام را آنجا گذرانده ام. از همان دوران دبستان علاقه زیادی به کارهای جمعی داشتم و از این رو فعالیت های بسیاری در همه مقاطع تحصیلی را تجربه کردم. این روند را تا مقطع دانشگاه و بعد از آن نیز حفظ کرده و سعی کردم همیشه فعال در کارهای گروهی باشم. در ایام نوجوانی بعد از آشنا شدن با پدیده ای به نام کامپیوتر تمام آرزوهایم شد این اتفاق جدید و تلاش های زیادی را صرف رسیدن به این پدیده و پیرامون آن کردم. بعدها اهداف بزرگتری در سرگذراندم و با ورود به دانشگاه تصمیم گرفتم بجز حوزه آی تی هیچ فعالیت دیگری نداشته باشم. با این تصمیم هرکاری که انجام داده ام با نگاه به آی تی بوده است، مثل روزنامه نگاری، مشاوره کسب و کار، پروژه های اجرا شده، تحصیل تکمیلی و…. چند سالی است که به واسطه حضورم در یک پروژه پرداخت، ذهنم به تولید ایده و راهکارهای این حوزه مشغول است و به آن مسلط شده ام. بعد از سال ها کار در شرایط مختلف هنوز مصمم به تغییر و ارتقا هستم.
فعالیت های اکنون
رئیس هیئت مدیره شرکت ناوش
مدیرعامل توسعه فناوری پیرو
هم بنیانگذار رشدانا 
مهارت‌ها و تخصص‌ها
طراحی محصول
تحلیل فرایند ها و حل مسئله
طراحی خدمات ارزش افزوده
مشاوره کسب و کارهای نوپا
تجاری سازی محصول
سوابق کاری
عضو هیئت مدیره فناوری پرواز سیمرغ سها
از 1396 تا 1399
مشاوره فناوری فرهنگ سرای فناوری و رسانه شهرداری مشهد
از 1392 تا 1394
اجرای پروژه کارت شهروندی مشهد(من کارت) - شرکت اتیک
از 1386 تا 1391
مدیر پشتیبانی موسسه آموزشی علوم فنون کیش - دفتر مشهد
از 1381 تا 1393
1
2
3
4
5
6
7
8
از 1397 تا 1399
عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی
از 1392 تا 1392
مسئول صفحه فناوری روزنامه شهر آرا
از 1389 تا 1395
دبیر سرویس سخت افزار هفته نامه بایت روزنامه خراسان مطبوعات
از 1381 تا 1393
مدیر تشکیلات و سازماندهی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی
فعالیت های گذشته
سیمرغ سها
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
نوین اتیکت
فناپ
روزنامه شهر آرا
هفته نامه بایت
روزنامه خراسان
نوین اتیک پارس
با من در ارتباط باشید